Πολιτική Επιστροφών

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που αγοράσατε αποδειχτούν ελαττωματικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κάνουμε άμεσα την αντικατάσταση. Το προϊόν στην περίπτωση της αντικατάστασης θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή.

Οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντων γίνεται δεκτή εάν:

  • Το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση.
  • Η συσκευασία των προϊόντων δεν έχει ανοιχτεί ή αποσφραγισθεί.
  • Το προϊόν δεν είναι λερωμένο ή αλλοιωμένο.

Επιστροφή λανθασμένου προϊόντος

Σε περίπτωση που το προϊόν που σας παραδοθεί είναι λανθασμένο (δηλαδή δεν είναι το προϊόν της παραγγελίας σας) μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εντός ΧΧΧΧΧΧ ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, στο τηλέφωνο 6955 097 500 ώστε να προγραμματιστεί η παραλαβή του λανθασμένου προϊόντος με έξοδα που θα επιβαρύνουν το Κατάστημα και να συμφωνηθεί  η παράδοση του σωστού προϊόντος που έχετε παραγγείλει (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής).

Επιστροφή άθικτου προϊόντος

Ο πελάτης έχει δυνατότητα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε εντός ΧΧΧΧΧΧΧ ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στο αποδεικτικό αγοράς. Η επιστροφή γίνεται με την επίδειξη του αποδεικτικού και με την προϋπόθεση ότι το προϊόν είναι σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία είτε με ταινία ασφαλείας και το ίδιο το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ο πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο  «elenipetroulaki.com» είναι δυνατόν να περιέχουν λάθη τυπογραφικά, αριθμητικά κ.λ.π για τα οποία δεν φέρει καμία ευθύνη, διατηρώντας παράλληλα και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ανανεώνει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, το περιεχόμενο των πληροφοριών, τα προϊόντα και τις τιμές τους, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο ιστότοπος «elenipetroulaki.com» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

Οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας δεν υποκαθιστούν ιατρική συμβουλή ή γνωμάτευση. Οι αναγραφόμενες ιδιότητες αναφέρονται στα συστατικά των προϊόντων και βασίζονται σε βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικές έρευνες.

Οι φωτογραφίες των αγαθών είναι ενδεικτικές. Ο χρήστης δύναται να εξετάσει τα αγαθά στα φυσικά καταστήματα όπου αυτά διατίθενται, με την επιφύλαξη ότι η διαθεσιμότητα ενός κωδικού μπορεί να διαφέρει από κατάστημα σε κατάστημα.

Ο ιστότοπος «elenipetroulaki.com» έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με μεγαλη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα, ενώ επίσης παρέχει πληροφορίες για τα συστατικά και τις ιδιότητές τους. Ωστόσο, ο ιστότοπος «elenipetroulaki.com» δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αρτιότητα, την πληρότητα, των παρεχόμενων πληροφοριών και την απουσία ενδεχομένων λαθών και δεν φέρει καμία ευθύνη. Συνεπώς, οι επισκέπτες του ιστότοπου «elenipetroulaki.com» χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Ο ιστότοπος «elenipetroulaki.com» δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση παραγγελίας λόγω δικής τους υπαιτιότητας.

Ο ιστότοπος «elenipetroulaki.com» δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες της, καθώς όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα ενώ τα αποθηκεύει σε κατάλληλους χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα δωρεάν αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος.

Αλλαγές/Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές σε προϊόντα όπως:

1.Πλάνα γευμάτων / Διατροφές

Από τη στιγμή υποβολής της παραγγελίας και ολοκλήρωσης της πληρωμή αυτής, υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης εντός του χρονικού διαστήματος των 24 ωρών. Μετά το πέρας αυτού, δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης. Ο ιστότοπος «elenipetroulaki.com» θα σας παραδώσει ακριβώς το περιεχόμενο της παραγγελίας, και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων για την εν λόγω παραγγελία.

Ο ιστότοπος «elenipetroulaki.com» ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης υπέχει, για τυχόν αλλοίωση των γευμάτων, τα οποία σας έχουμε ήδη παραδώσει, η οποία τυχόν επέλθει, από τη μη τήρηση των ενδεδειγμένων οδηγιών συντήρησης των προϊόντων μας από μέρους σας, μετά την παράδοση της παραγγελίας σας από τους αρμόδιους συνεργάτες μας.

2. Υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου

Δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης σε συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων για την εν λόγω παραγγελία.

Η αποστολή της παραγγελίας σας σημαίνει, ότι:

– Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της παρούσης και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτούς.

– Τα προϊόντα προορίζονται για δική σας κατανάλωση ή για ίδια κατανάλωση του προσώπου, που αποστέλλονται και απαγορεύεται η περαιτέρω προώθηση και μεταπώλησή τους.

– Είναι υποχρέωση σας να χορηγήσετε με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα.

– Είστε ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής που χρησιμοποιείτε για την συναλλαγή σας (σε περίπτωση, που αυτή ανήκει και σε έτερο, έχετε την συναίνεση αυτού για την συναλλαγή) και ότι η πιστωτική κάρτα δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο ακυρωθεί ή απαγορευτεί η χρήση της.

– Η ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνετε και χρησιμοποιείτε ανήκει σε εσάς, είναι ακριβής και ενεργής.

– Η σύνδεσή σας με το eshop γίνεται με δικό σας κίνδυνο ως προς την πιθανότητα πρόκλησης οποιαδήποτε βλάβης στον υπολογιστή σας και το λογισμικό του (από τυχόν μετάδοση ιών), τον οποίον γνωρίζετε, ότι διατρέχετε κατά την σύνδεσή του και αναλαμβάνετε εξ ολοκήρου.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Καταστήματος διέπονται από το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) και τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως ισχύει.

Κάθε διαφορά σύμφωνα με το Νόμο ή την Δικαιοσύνη που θα απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή εξ αιτίας αυτής θα υποβάλλεται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων Αττικής.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα ώστε να διαφυλάσσονται τα στοιχεία πληρωμών.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας διεκπεραιώνονται σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον και προστατεύονται από την αντίστοιχη Τράπεζα. Η Εταιρεία δεν λαμβάνει κανένα στοιχείο σχετικά με τα στοιχεία πληρωμής παρά μόνο ότι η πληρωμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία.