Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας elenipetroulaki.com

Η ιστοσελίδα elenipetroulaki.com παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες / πελάτες της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας. Η εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ Μ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΣΚΗΣΗΣ» δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

– Πνευματική ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα elenipetroulaki.com και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Μ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΣΚΗΣΗΣ» και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στην εν λόγω ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας elenipetroulaki.com με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας elenipetroulaki.com ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει.

– Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία elenipetroulaki.com δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του site της ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του site της ή για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών. Η «ΕΛΕΝΗ Μ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΣΚΗΣΗΣ» δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα elenipetroulaki.com, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την ίδια δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η «ΕΛΕΝΗ Μ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΣΚΗΣΗΣ» δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Η ιστοσελίδα elenipetroulaki.com περιλαμβάνει “συνδέσμους” προς άλλα websites για τα οποία δεν φέρει καμιά ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο τους όσο και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτά ακολουθούν. Όπως επίσης και για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω άλλων συνδέσμων ή διαφημιστικών banner.

– Χρήση των Cookies

Η ιστοσελίδα elenipetroulaki.com ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα elenipetroulaki.com, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο επισκέπτης / πελάτης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / πελάτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 

– Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες 

– Όροι χρήσης της υπηρεσίας newsletter

Η ιστοσελίδα elenipetroulaki.com στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει δίνει στον χρήστη / πελάτη τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, στο αντίστοιχο πεδίο. Εφόσον παύσει ο χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσα από το σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα που του αποστέλλεται από την «ΕΛΕΝΗ Μ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΣΚΗΣΗΣ».

– Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Η ιστοσελίδα elenipetroulaki.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και κανόνες ή/και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. 

– Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική και αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας elenipetroulaki.com και κατά συνέπεια της εταιρίας και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν. 

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας elenipetroulaki.com ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τους «Διαχειριστές» της ιστοσελίδας elenipetroulaki.com παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη πλατφόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.

Προσωπικά δεδομένα

 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των χρηστών αποτελεί βασικό μέλημα της εταιρίας «ΕΛΕΝΗ Μ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΣΚΗΣΗΣ». Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του οργανισμού.

Η παρούσα πλατφόρμα σέβεται την επιθυµία του χρήστη για προστασία και εµπιστευτικότητα των προσωπικών δεδοµένων που ενδεχόμενα συλλέγονται με την επίσκεψή/χρήση σε αυτό και λειτουργεί σύµφωνα και µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και τις σχετικές Ευρωπαικές Οδηγίες, Κανονισμούς και νομοθεσία που ισχύουν κάθε φορά. Με την χρήση της πλατφόρμας και την καταχώρηση των στοιχείων σας τεκμαίρεται η συναίνεση στην χρήση, αποθήκευση και επεξεργασία τους σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την δήλωση απορρήτου

Τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός από τους φορείς που είναι συνυπεύθυνοι για τη διαχείριση του περιεχομένου και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και τυχόν εκτελούντες από σύμβαση την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους οποίους η εταιρία έχει δεσμεύσει με ρήτρες εμπιστευτικότητας..

Εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται να διαβιβασθούν εκτός ΕΕ για τους σκοπούς των έργων, η διαβίβαση γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων ή με την εφαρμογή μιας ή περισσότερων νομικών βάσεων που ορίζονται στο Κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ.

Για την επεξεργασία των δεδομένων η εταιρία εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας.

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβλήθηκαν, και ενδεχομένως στη συνέχεια μόνο για σκοπούς ελέγχου από τις εποπτεύουσες αρμόδιες δημόσιες αρχές ή εφόσον η τήρησή τους επιβάλλεται από τον νόμο, ή λόγω ύπαρξης έννομου συμφέροντος της εταιρίας «ΕΛΕΝΗ Μ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΣΚΗΣΗΣ»

Κάθε φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων) έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν και μπορεί να λαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση elenipetroulaki.com

Εφόσον μετά την άσκηση των δικαιωμάτων του το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι δεν έχει ικανοποιηθεί, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.